Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hory
ObecHory

Multifunkční hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků hřiště. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat. Multifunkční sportovní hřiště bylo realizováno za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Areál hřiště vlastní a provozuje obec Hory.

ÚČEL MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ (dále jen hřiště):

 • Hřiště je určeno pro sportovní aktivity a provozování míčových her na umělém povrchu: volejbal, tenis nohejbal, házená, malá kopaná, vybíjená, basketbal, badminton, futsal.
 • Hřiště je určeno pro veřejnost obce Hory a může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno pro sportovní a jiné zájmové organizace a skupiny.

 

PROVOZNÍ PRAVIDLA:

 • Hřiště slouží k provozování sportu a sportovních her.
 • Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky.
 • Obec Hory jakožto provozovatel zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy.
 • Osobám mladším 13 let je užívání multifunkčního hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 • Provozovatel je oprávněn vykázat z areálu uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují provozní řád.
 • Uživatel vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí. Chová se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe (dle pravidel dané hry).
 • Provozovatel hřiště nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu hřiště.
 • Provozovatel neručí za odložené věci v areálu hřiště a nenese odpovědnost za poškození či odcizení soukromých věcí uživatelů hřiště.
 • V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení, je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli, správci hřiště.
 • Při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Bude požadována plná náhrada škod.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti. Případné úrazy je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci hřiště.

 

VSTUP DO OBJEKTU:

 • Do objektu se vstupuje vrátky.
 • Je zakázáno přelézat oplocení.

 

PROVOZNÍ DOBA

Od 1. dubna do 30. září - od 9:00 do 21:00 hodin (případně do setmění)

Po dobu nepříznivého počasí bude hřiště dočasně uzavřeno.

 

REZERVACE HŘIŠTĚ:

 • Rezervace hřiště je možná on-line na www.obec-hory.cz
 • Na stránkách obce Hory (www.obec-hory.cz) je v sekci multifunkční hřiště, zveřejněn informační kalendář s rezervacemi hřiště.
 • Zapůjčení sítě na tenis nebo volejbal je možné po předchozí telefonické dohodě u správce hřiště.
 • Přednost v užívání hřiště mají uživatelé, kteří si rezervují hřiště on-line a jsou uvedeni v kalendáři multifunkčního hřiště na webových stránkách obce Hory.
 • Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 15 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.

 

POVINNOSTI UŽIVATELE:

 • Využívat hřiště pouze ke sportovním účelům.
 • Seznámit se s provozním řádem hřiště a dodržovat provozní dobu hřiště.
 • Svým chováním neohrožovat či neomezovat ostatní osoby na hřišti.
 • Kontrolovat stav hřiště při příchodu a odchodu a jakékoliv poškození ihned hlásit správci.
 • Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 • V případě, že se stane svědkem ničení nebo poškozování hřiště, nahlásit toto jednání Policii ČR (linka 158) nebo správci hřiště na tel. čísle:

Při nutnosti volat:

Hasičský záchranný sbor ČR – telefonní číslo 150 

Zdravotnická záchranná služba – telefonní číslo 155 

Policie ČR – telefonní číslo - 158 

Tísňové volání – telefonní číslo 112 

 

V AREÁLU MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

 • Vstupovat na hřiště se zvířaty.
 • Kouření (včetně elektronických cigaret) a užívání návykových látek.
 • Vstupovat do prostoru hřiště jiným způsobem než za použití vstupních sportovních branek.
 • Vstupovat do prostoru hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi – zejména v kopačkách s kolíky, tretrách, botách na podpatku apod. Vstup na hřiště je povolen pouze v hladké sportovní obuvi, sálové obuvi, turfech, lisovaných kopačkách.
 • Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování.
 • Odhazování odpadků.
 • Odhazování žvýkaček na umělý povrch.
 • Vstup s ostrými předměty.
 • Vnášení slazených nápojů všeho druhu na hrací plochu. Povolena je konzumace neslazených nápojů.
 • Vjezd a pohyb na motocyklu, kole, odrážedle, pohyb na kolečkový bruslích či skateboardech nebo s vozíky, atd.  
 • Konzumovat potraviny a alkoholické nápoje.
 • Vnášení ostrých předmětů, skleněných lahví, chemikálií a jiných předmětů ohrožujících zdraví a bezpečnost.
 • Přemisťovat jakékoliv vybavení bez souhlasu správce.
 • Manipulovat s otevřeným ohněm či používání zábavné pyrotechniky.
 • Vstupovat na hřiště, pokud jeho stav brání v užívání.
 • Chovat se nevhodně tak, aby bylo omezováno nebo obtěžováno nejbližší okolí.

 

PROVOZOVATEL:

 • Je zejména povinen pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář.
 • Zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby.
 • Kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi.
 • Řešit spory při obsazování a využívání hřiště.
 • V případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.).
 • V případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz.
 • Vymáhat úhradu za případné škody způsobené na majetku obce Hory.
 • Prostor multifunkčního hřiště je monitorován.

Provozovatel:

Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory

tel: 353 222 148

mail: starosta@obec-hory.cz, mistostarosta@obec-hory.cz

Všem návštěvníkům děkujeme za návštěvu a přejeme příjemně strávený čas v tomto sportovním areálu.

REZERVACE HŘIŠTĚ 

 

Život v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Mohlo by Vás zajímat